Bedrijfspand voor BUSHHOUSE

Het nieuwe bedrijfspand van BUSHHOUSE is gevestigd op het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord. Dit terrein kenmerkt zich door de veelzijdigheid van de aanwezige gebouwen en de daarin gehuisveste bedrijven. Ook BUSHHOUSE wilde graag blijk geven van hun veelzijdigheid en hun gevoel voor vorm en detaillering. Derhalve moest het nieuw te ontwerpen pand uitstraling en allure krijgen en zich goed "thuis" voelen in zijn omgeving. Temeer omdat het nieuw te bouwen pand aan een van de rotondes komt te liggen welke het

bedrijventerrein rijk is.Met deze eisen en wensen in combinatie met de regelgeving heb ik een plan ontworpen dat als visitekaartje voor de opdrachtgever moet werken. Bij de totstandkoming van het plan heeft de rotonde een hele belangrijke rol gespeeld, en nog steeds.

Het ontwerp is ontstaan vanaf deze rotonde hetgeen zich kenmerkt doordat een as getrokken is vanuit de oorsprong en als een rode draad door het gebouw loopt. De entree staat loodrecht

op deze as waardoor in een oogopslag duidelijk is waar zich de ingang van het pand bevindt.

Dit wordt versterkt doordat het geheel omsloten wordt door een transparante glazen gevel, welke enerzijds afsluit maar anderzijds uitnodigend is vanwege zijn open karakter en ruimtelijkheid. Ook dit behoorde tot de wensen van de opdrachtgever. Door het situeren van het gebouw op deze as ontstaat er een duidelijke relatie met zijn

omgeving. Deze interactie wordt benadrukt door het halfronde zinken scherm. Dit scherm vormt een wezenlijk onderdeel van (de entree van) het pand. Het is bovendien een onderdeel van zijn omgeving geworden door de driedimensionale vertaling van het platte vlak (rotonde). De horizontale belijning van het scherm accentueert deze ronding.

De belijning, zowel horizontaal als verticaal, zet zich verder voort in

het ontwerp. Voorbeelden daarvan zijn terug te vinden in de r.v.s. pilaren bij de entree, de repeterende kliklijsten in de vliesgevel en de plankprofielen in de overige gevels. Door detaillering en afstemming van diverse materialen is er een harmonieus en evenwichtig beeld ontstaan.